ביטוח רכב


ביטוח רכב חובה

ביטוח חובה הינו הביטוח המחויב על פי פקודת ביטוח רכב מנועי בהתאם לחוקי המדינה.

ביטוח החובה מכסה – נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב שימוש ברכב. תעריף הביטוח נקבע בהתאם לסוג הרכב ומאפייני הנהגים המשתמשים בו.

ביטוח צד ג'

ביטוח זה מבטח מפני נזקים שהמבוטח גרם לרכבו או לרכוש אחר כתוצאה משימוש ברכב. חברת הביטוח נושאת בכל ההוצאות שהמבוטח מחויב בגין נזקים אלו עד גובה הסכום הנקוב בפוליסה.

ביטוח מקיף

ביטוח זה מבטח מגוון גדול של מקרים, לרכב המבוטח או לרכב אחר.

אובדן או נזק שנגרם לרכב בתקופת הביטוח כתוצאה מהתנגשות, התהפכות ו/או תאונה מכל סוג, גניבה וכל נזק שנגרם ממנה, גם בנזקי טבע ונזק בזדון.

הביטוח כולל בתוכו ביטוח צד ג'


logo בניית אתרים